Foto: Pjotr Wiese
Foto: Pjotr Wiese

Bij Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum verscheen afgelopen woensdag 10 juli 2019 het boek Nedersaksisch in een notendop, inleiding in de Nedersaksische taal en literatuur van H. Bloemhoff, P. Bloemhoff-de Bruijn, J. Nijen Twilhaar, H. Nijkeuter en H. Scholtmeijer. De presentatie onder leiding van auteur, taalkundige en streektaalfunctionaris Stellingwerfs Henk Bloemhoff vond plaats in het Drents Archief in Assen. De eerste exemplaren van het boek werden aangeboden aan Henk Scholte, consulent CGTC, en aan Tonko Ufkes, Groninger/Westerkwartierder schrijver en dichter. Beide zijn in de rollen van aanjagers en experts betrokken geweest bij de tot standkoming van het boek.

Bekijk hier een verslag in foto’s gemaakt door fotograaf Pjotr Wiese.

Over het boek

Het Nedersaksisch is een eeuwenoude taal die in Nederland zijn oorsprong vindt in Groningen, Drenthe, Stellingwerf, Salland, Twente, de Achterhoek en de Veluwe, waarbij iedere streek zijn eigen klanken, woordvormen en zinsbouwkenmerken kent.

Het boek biedt veel informatie over kennisontwikkeling, maatschappelijke positie, beheersing, aanmoediging tot gebruik en zorg voor het Nedersaksisch. Diverse instituten en organisaties in de verschillende regio’s houden zich bezig met het voortbestaan en in stand houden van de streektaal. Een overzichtelijke literatuurlijst naar periode en regio biedt de lezer die zich nog verder in het Nedersaksisch wil verdiepen genoeg materiaal voor dit bijzondere stukje erfgoed.

Nedersaksisch in een notendop is een waardevol naslagwerk voor iedereen die in streektalen geïnteresseerd is. Studenten Nederlands, Duits en Fries kunnen hun kennis over het Nedersaksisch naar een hoger niveau tillen en voor medewerkers van regionale taalinstituten of organisaties is het een welkome aanvulling op hun kennis over hun streektaal.

Het boek ligt is € 22,95 te koop bij de (online) boekenwinkels en via uitgeverij Van Gorcum.