Op vrijdag 11 oktober vindt in Mechelen, België de jaarlijkse Streektaalconferentie plaats van de Stichting Nederlandse Dialecten (SND). Tijdens deze dag vinden er verschillende lezingen en presentaties plaats over streektaal en dialecten in Nederland en in België. Goffe Jensma, verbonden aan CGTC en hoogleraar Friese Taal- en Letterkunde, zal een lezing geven met de titel Gronings van nu: wetenschap en kunst als spiegel van een taalgemeenschap. Marlene Bakker vertelt aansluitend over haar ervaring als streektaalzangeres en het zingen in het Gronings. Ook geeft ze samen met haar vaste gitarist Bernhard Gepken een muziekoptreden.

Kijk hier voor het volledige programma van de SND Streektaalconferentie.