Zo ainzoam dizze dag,
in troag bewegen
van klokkeslinger.

Op en deel,
hoog en leeg,
op ‘t endloos ritme
van de tied.

En boeten deur
de regen.
Het ritme
van de regen
prat uren vol…

Langsoame uren
in muide wachten…

En denken
aan die.

Simon van Wattum (Stadskanaal, 1930 – Winschoten, 1995)
Uit: Twijstried (Lykele Jansma, 1980)