Groninger streektaalmuziek krijgt een plek in de Spotify-muzieklijst Uit alle streken van de Stichting Nederlandse Dialecten (SND).  Streektaalconsulent Henk Scholte van het Centrum Groninger Taal en Cultuur (ook bekend van het streektaal radioprogramma Twij Deuntjes Veur Ain Cent) en Albert Bartelds, streektaalconsulent van de IJsselacademie in Overijssel, stelden de muzieklijst samen. De lijst – bestaande uit een mix van (hedendaagse) streektaalmuziek uit Nederland en Vlaanderen – wordt woensdag 10 oktober om 10.10 uur gelanceerd op het Spotify-kanaal van SND. Dit naar aanleiding van de Week van het Nederlands georganiseerd door de Nederlandse Taalunie. Het is de eerste keer dat de SND een muzieklijst voor de streektaal liet samenstellen.

Uit alle streken is een kennismaking met de streektaalmuziek van nu. In totaal zijn er 40 titels te beluisteren, waaronder Groningstalige nummers van Marlene Bakker en Bert Hadders. Het is de bedoeling dat de Stichting Nederlandse Dialecten regelmatig met nieuwe Spotify afspeellijsten zal komen. De Spotify-link is te vinden op de facebookpagina van de stichting.

Stichting Nederlandse Dialecten

De Stichting Nederlandse Dialecten (SND) is een overlegorgaan voor streektaalbeleid, waarin vooral streektaalbeleidsmakers en taalwetenschappers vertegenwoordigd zijn. Hoofddoel van de SND is het streven naar een wetenschappelijk onderbouwd streektaalbeleid. De SND organiseert populariserend-wetenschappelijke en culturele evenementen (Dialectendag, Streektaalconferentie), en verstrekt via publicaties en online informatie over de dialecten die in het Nederlandse taalgebied worden gesproken. De SND werd opgericht in 1990 als een samenwerkingsverband tussen medewerkers van Nederlandse en Vlaamse universiteiten en wetenschappelijke instellingen waar aan dialectonderzoek gedaan wordt.

Albert Bartelds (IJsselacedemie) en Henk Scholte ( Centrum voor Groninger Taal & Cultuur en maker/presentator van het streektaal radioprogramma Twij Deuntjes veur Ain Cent RTV Noord) hebben in opdracht van t SND (Stichting Nederlandse Dialecten) veur de aankommende Weke van t Nederlands (weekvanhetnederlands.org) n streektoalmezieklieste van Noord noar Zuud soamensteld dij op Spotify te vinden is. t Binnen vatteg titels dij n inkiekje geven in van wat der apmoal is op t gebied van streektoalmeziek in Nederland en België. t Gaait dizz’ keer nait om n top vatteg van, mor meer om n deur n kaander huzzelde snuusterlieste dij aal dij varioatie in toalege klankkleuren veur t voutlicht brengt. Vernuver joe der mor ais mit. Loat joe nait nuigen! klik de link mor ais aan.