Het ‘Symposium erkende talen’ is de opvolger van het ‘Spreek maar! Streektalensymposium’ dat in 2017 en 2019 plaatsvond. Het Symposium staat in het teken van de erkende talen in Nederland: Fries, Limburgs, Nedersaksisch, Nederlandse Gebarentaal (NGT), Papiaments, Jiddisch en Romanes. Deze talen zijn erkend onder het Europees Handvest voor regionale talen en talen van minderheden, of door de Nederlandse overheid.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt de bij de erkende (streek)talen betrokken overheden, taalorganisaties, taalinstituten, wetenschappers en sprekers uit om met elkaar te spreken over wat de erkende talen nodig hebben voor hun borging en promotie. In deze editie zal het thema ‘taalemancipatie’ centraal staan.

Wil jij ook graag naar deze editie van het Symposium erkende talen op donderdag 21 april, locatie: Van der Valk Wolvega? Heb je veel affiniteit met deze talen? Doe je onderzoek naar erkende talen, maak je hier taalbeleid voor of ben je op een andere manier betrokken? Meld je dan aan via deze website. Lees hier ook meer over het programma.