Sinds 2016 publiceert de Stichting Nederlandse Dialecten (SND) regelmatig een vragenlijst over taalvariatie in Nederland en Vlaanderen. Met de antwoorden brengt de SND de taalvariatie in het hele taalgebied in kaart. De enquête staat open voor iedereen in Nederland en Vlaanderen, uit alle streken en van alle leeftijden. De stichting vraagt u om in de vragenlijsten per begrip de lokale/regionale variant(en) op te schrijven die u kent en/of gebruikt. U kunt de woorden opschrijven zoals u ze uitspreekt.

Klik hier om naar de SND website en de vragenlijst te gaan.