Foto: David Vroom/CGTC

Afdeling taalonderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen, verbonden aan het Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC), werkt aan Groningse spraaktechnologie. Dit houdt in dat het in de toekomst zomaar mogelijk kan zijn dat je telefoon commando’s in het Gronings kan begrijpen.

Het voor elkaar krijgen van zo’n technologie is niet makkelijk. Daarom is er veel onderzoek nodig om het Gronings dialect een plaats te geven in het digitale landschap. Ook wordt er gekeken wat de precieze mondbewegingen zijn die je moet maken om het Gronings dialect te spreken. Een van de onderzoekers die hieraan werkt, is Martijn Bartelds.

In het onderzoek wordt gefocust op spraaktechnologie. Ze ontwikkelen grote neurale netwerken die de structuur van taal helemaal kunnen leren. Ze proberen daarbij de spraaktechnologie zo inclusief mogelijk te maken. Martijn Bartelds legt uit dat er veel data nodig is om dit te maken. Je merkt bij Siri bijvoorbeeld dat bij verschillende Engelse dialecten hij geen moeite heeft met het verstaan. Daarvoor is veel data verzameld en dat zullen we bij deze techniek ook moeten gaan doen. Het is heel belangrijk vertelt Martijn in de OOG Ochtendshow ”Voor sommige is het gewoon hun moedertaal”.

Meer horen? Check dan het interview op de website van OOG Radio en TV.