Kaart van de belegering van Groningen.

Op 28 augustus is het Groningens Ontzet in Stad en dit wordt voor de 145ste keer groots gevierd en herdacht. In de aanloop naar de feestelijkheden begint op dinsdag 20 augustus de Zomerkermis, traditiegetrouw te bezoeken op de Grote Markt.

Feestelijke activiteiten

De focus van de feestelijke activiteiten georganiseerd door de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken ligt op dinsdag 27 en woensdag 28 augustus. Ook dit jaar kunnen bezoekers de Paardenkeuring op de Vismarkt bijwonen, evenals het Concours Hippique op de Drafbaan van het Stadspark en het afsluitende grootse vuurwerk in de Zuiderhaven. Andere activiteiten die op het programma staan en de aandacht verdienen zijn onder andere de drie voorstellingen van het Bommen Berend Jeugdkoor en zomeravondconcert van het Noord Nederlands Orkest o.l.v. dirigent Arjan Tien met presentator Eric Corton. Ook vindt weer de Groote Maaltijd plaats; vrienden, gasten en sponsoren van Volksvermaken krijgen bij restaurant de Weeva een maaltijd van zuurkool en gehaktbal opgediend. De Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken heeft een uitgebreid programma aanbod voor jong en oud samengesteld. Kijk voor meer informatie op www.volksvermakengroningen.nl.

Bommen Berend – Christoph Bernard von Galen – te paard voor de stad Groningen. – Schilderij: Wolfgang Heimbach (1674). Collectie Groninger Museum

Groningens Ontzet en Bommen Berend: Hoe zat het ook alweer?

Het jaar 1672 heet in de geschiedenisboeken veelzeggend het rampjaar: de Republiek der Verenigde Nederlanden werd aangevallen door zowel Frankrijk, Engeland als de bisdommen van Keulen en Münster. Het Noorden was het doelwit van de bisschop Münster, Bernhard von Galen. Grote delen van de provincie Groningen behoorden tot in de zestiende eeuw bij het bisdom Münster en Von Galen hoopte de oude grenzen weer te herstellen. Al in 1665 deed hij daartoe een – mislukte – inval in Groningen…

Lees het verhaal verder op de Levend Erfgoed Groningen website van CGTC en de Verhalen van Groningen.