Afgelopen woensdag namen 20 Statenleden van de provincie Groningen deel aan een broescursus Grunnegers georganiseerd door CGTC. Tijdens de cursus ging streektaalconsulent Olaf Vos in op de regels voor spelling en grammatica van het Gronings. Ook waren Groningse uitdrukkingen, typisch Groninger gebruiken en streektaalmuziek van onder andere Jan Veldman en Hans van der Lijke onderdelen van de cursus.

Toaltoets
15 Statenleden waren aanwezig in de zaal en 5 leden deden vanuit huis en online mee aan de cursus. De broescursus in het Provinciehuis werd afgesloten met een heuse toets om de kennis van het Gronings te toetsen. De Statenleden moesten bijvoorbeeld enkele zinnen vertalen van het Nederlands naar het Gronings. En dat ging sommigen van hen behoorlijk goed af! De drie Statenleden met de hoogste score waren Henk Hensen van de SP, Dries Zwart van de Partij voor het Noorden en Nico Bakker van de VVD. Zij ontvingen van docent Olaf Vos mooie Grunneger priezen. Alle deelnemers waren erg enthousiast en zijn zeker van plan om het geleerde snel in de praktijk te brengen.

Hieronder een paar foto’s van de broescursus Grunnegers in de Statenzaal van het Provinciehuis. De foto’s zijn gemaakt door Krista van der Lugt, Communicatieadviseur van de Provinciale Staten.

Streektaalconsulent van CGTC Olaf Vos geeft in de Statenzaal van het Provinciehuis uitleg over de Groninger taal. Foto: Krista van der Lugt / Provincie Groningen.
De broescursus Gronings werd gegeven door Olaf Vos aan 20 Statenleden van de Provincie Groningen. Foto: Krista van der Lugt / Provincie Groningen
Kop der bie tijdens de broescursus Grunnegers in het Provinciehuis. Foto: Krista van der Lugt / Provincie Groningen