Al ruim 30 jaar houdt de De Liudgerstichten zich bezig met, kort samengevat, de belangstelling voor het Gronings te stimuleren en het spreken in het Groningste bevorderen. Met name op religieus gebied, in de ruimste zin des woord. Voor Erfgoednieuws schreef predikant, verhalenvertellen en docent Klaas Pieterman, voorzitter van De Liudgerstichten, een mooi artikel over het ontstaan van de Liudgerstichten, het organiseren van Grunneger dainsten en het maken van de bijbelvertaling.

Door: Klaas Pieterman

Oprichting
De Liudgerstichten werd in 1989 opgericht. Voornamelijk om te komen tot een uitgave van een vertaling van de bijbel in het Gronings. Al in 1959 waren op voorstel van de Culturele Commissie van de provincie Groningen een vertaalcommissie Oude Testament, een vertaalcommissie Nieuwe Testament en een Berijmingscommissie opgericht. Die waren
gelieerd aan de Stichting Grunneger Toal, maar werden in 1989 ondergebracht bij de Liudgerstichten. Na een wintercursus in 1990/91 voor amateur bijbelvertalers werden de twee bestaande vertaalcommissies uitgebreid tot zeven vertaalploegen. Ook de berijmingscommissie werd ondergebracht bij de stichting.

Begunstigers en donateurs
Vanaf de oprichting werft de Liudgerstichten begunstigers en donateurs. Vanaf 1990 houdt de Liudgerstichten voor begunstigers en donateurs en andere belangstellenden jaarlijks een landdag ergens op een locatie in de provincie met een lezing en muziek. Zo waren wij in Usquert, waar Harm van der Veen een lezing hield over de (kerk)geschiedenis van Groningen en bezochten we Rottum waar de contouren van het Julianaklooster zijn ontdekt. De laatste landdag was in oktober jongstleden in de Stefanuskerk in
Bierum. Janka Rubingh droeg gedichten voor uit eigen werk. Kees Kugel hield een lezing over het Freytag-orgel en gaf een orgelbespeling.

Dienstverlenende rol
Het meest in het oog springen de Grunneger dainsten die de Liudgerstichten overal in de
provincie en ook daar buiten, zoals in Amsterdam, Winterswijk en Sybrandahuis (dorp in de Friese gemeente Dantumadeel) organiseert. De Liudgerstichten speelt hierbij een dienstverlenende rol. Op de webstek van de Liudgerstichten www.liudger.org is het liturgieboek te vinden, de Biebel, de Psaalms & Gezangen en de nieuwe berijmingen uit Liedboek 2013. Ten dienste van huis en kerk reikt de webstek een dagtekst aan. Ook vindt men er de actuele lijst van alle komende Grunneger dainsten. En een lijst met voorgangers in Grunneger dainsten.

Lees het hele verhaal over de Liudgerstichten in Erfgoednieuws 8 (December 2023)