Sinds 1 november is Anna Pot binnen het CGTC verantwoordelijk voor de communicatie en de PR van het WoordWaark project. Een rol die zij heeft overgenomen van Eva Smidt. Anna is het aanspreekpunt voor alle vrijwilligers die zich inzetten voor WoordWaark, en zorg er daarnaast voor dat WoordWaark bekend(er) wordt bij het grote publiek.

Anna Pot stelt zich verder voor:
“Na mijn bachelor studie Engels en masteropleiding Toegepaste Taalwetenschap ben ik onderzoek gaan doen aan de Rijksuniversiteit Groningen. In januari van dit jaar ben ik gepromoveerd op een onderzoek naar de effecten van meertaligheid op de veroudering van het brein, oftewel; blijft je brein langer ‘fit’ als je meerdere talen spreekt? Hoewel het antwoord op die vraag enigszins genuanceerd is, zag ik onder andere dat mensen die regelmatig meerdere talen gebruiken (dialecten vallen hier ook onder) beter en sneller hun aandacht op een taak konden reguleren dan mensen die voornamelijk eentalig zijn.

Tijdens mijn onderzoek heb ik veel in de provincie rondgereisd. In gesprek met Groningers schakelt men vaak snel over op het Nederlands. Wanneer het gesprek dan soms op emotionele onderwerpen komt, switchen veel mensen ongemerkt toch weer terug naar het Gronings. Ook niet zo gek, want je emoties verwoord je vaak het beste in de taal die het dichtst bij je ligt. Dit schakelen bleek niet alleen goed voor het brein van mijn tweetalige gesprekspartners, maar ook voor het mijne – soms moest ik me goed inspannen om als, van oorsprong niet-Groninger, alles te verstaan.

Ik hoop dat ik met het onder de aandacht brengen van WoordWaark de verbinding van Groningers met hun taal (nog meer) kan versterken. WoordWaark laat zien hoe rijk de Groninger taal is, en ook hoe gevarieerd, in woordenschat en in uitspraak. Voor mij al erg leerzaam! Ik kijk ernaar uit om alle betrokkenen te ontmoeten en aan de slag te gaan!”