Interviews in Zandeweer met dorpsbewoners over favoriete Groninger woorden. Foto Martijn Wieling

Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC) heeft van Google via een Google Community Grant een financiële bijdrage ontvangen van € 30.000 voor het project Van Old noar Jong. Het doel van dit project onder leiding van Martijn Wieling, bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur, is het (door)ontwikkelen van een digitale onderwijsgame voor het Gronings. Het Community Grants Programma van Google Eemshaven heeft als doel lokale initiatieven te ondersteunen die zich onder meer richten op educatie, techniek, duurzaamheid en het vergroten van de participatie van lokale inwoners.

Pilotversie

Het project Van Old noar Jong is voortgekomen uit een vraag van Dorpsbelangen Zandeweer, Eppenhuizen en Doodstil (Goos Gosling Slotegraaf) over de mogelijkheden tot stimulering van het Gronings bij kinderen. In samenwerking met Dorpsbelangen Zandeweer, Eppenhuizen en Doodstil is vervolgens het idee voor de onderwijsgame Van Old noar Jong ontstaan. De bedoeling van deze game is om basisschoolkinderen op een laagdrempelige en moderne manier in contact te brengen met het Gronings. Er is hierbij gekozen voor een bottom-up aanpak: door middel van interviews die begin dit jaar zijn afgenomen door de onderzoekers (zie foto) konden dorpsbewoners van Zandeweer, Eppenhuizen en Doodstil zelf aangeven welke woorden ze aan de volgende generatie wilden doorgeven en waarom. Daarna werden voor de populairste woorden (zoals ‘kopstubber’, en ‘bragel’) korte Groningse verhaaltjes geschreven door Kunny Luchtenberg. Deze verhaaltjes werden vervolgens voorgelezen door streektaalsprekers uit Zandeweer. Zowel de geschreven als gesproken teksten worden gebruikt in de onderwijsgame.

Vervolg

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de ontwikkeling van een eerste pilotversie van de onderwijsgame (zie illustraties). Het luister-onderdeel van de applicatie – ontwikkeld door leerlingen van de opleiding Game Architecture & Design van het Alfa College – is zo goed als gereed. Met de bijdrage van Google kan de onderwijsgame naar verwachting volledig afgemaakt worden, zodat leerlingen de game kunnen gebruiken om op een laagdrempelige manier in aanraking te komen met alle aspecten van het Gronings: luisteren, lezen, spreken en schrijven. Naast het afronden van de game is het de bedoeling om de onderwijsgame aan te bieden in circa 20 plaatsen verspreid over de provincie Groningen. Martijn Wieling: “Wij roepen daarom bij deze dorpsverenigingen met hart voor de streektaal op om zich bij ons aan te melden voor dit project”.

CGTC

Sinds 2016 werken de Rijksuniversiteit Groningen (Bureau van de Groninger Taal en Cultuur) en de belangrijkste provinciale organisatie op het terrein van Groningse taal en cultuur, het Huis van de Groninger Cultuur, samen op het terrein van onderwijs in, promotie van en onderzoek naar Gronings immaterieel erfgoed. De gezamenlijke koepelorganisatie draagt de naam Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC). CGTC wordt ondersteund door de provincie Groningen en heeft als missie als steuninstelling activiteiten op het terrein van Gronings immaterieel erfgoed (taal, cultuur, identiteit) te starten en te faciliteren.