Hendrik Jan Bökkers, frontman van de band Bökkers. Foto: Robert Westra.

Hendrik Jan Bökkers, zanger en frontman van de band Bökkers, verruilt twee dagen per week de gitaar voor de vergadertafel. Vanaf 1 augustus start hij als curriculumontwikkelaar Nedersaksisch bij de IJsselacademie in Zwolle. Directeur Vincent Robijn: “Met Hendrik Jan halen we hét boegbeeld van de streektaal in onze provincie in huis.” Eerder ontwikkelde Bökkers het curriculum voor de opleiding MBO Podiumkunsten muziek bij Rijn IJssel, een mbo-instelling in Arnhem. Bökkers: “Naast muziek maken is streektaal mijn grootste passie. Ik kan niet wachten om bij de IJsselacademie van start te gaan.”

Initiatief van Levende Talen Nedersaksisch
Voorzitter van Levende Talen Nedersaksisch Willemijn Zwart sprak bij de oprichting in april dit jaar het streven uit tot een gemeenschappelijk curriculum voor het Nedersaksisch te komen. Voorzitter Willemijn Zwart: “Enorm positief hoe snel de IJsselacademie en de provincie Overijssel mogelijk hebben gemaakt dat Hendrik Jan nu ook als curriculumontwikkelaar aan de slag kan. Dit initiatief ademt de geest van het Nedersaksisch convenant dat najaar 2018 ondertekend is.” Hiermee maakt de provincie Overijssel zijn rol als kartrekker voor de Nedersaksische provincies meer dan waar.

Status van het Nedersaksisch
Het Nedersaksisch is een erkende regionale taal, die van Groningen tot de Achterhoek en van Urk tot diep in Duitsland gesproken wordt. Toch krijgt het Nedersaksisch in het onderwijs nog weinig aandacht. Een van de oorzaken: het ontbreken van heldere kerndoelen en een samenhangend curriculum voor het Nedersaksisch. Hendrik Jan Bökkers heeft daarom op de eerste studiedag Nedersaksisch, 21 juni jongstleden, een sessie over het doel van Nedersaksisch onderwijs verzorgd, die veel bruikbare input voor de nieuw te ontwikkelen kerndoelen opgeleverd heeft.

Wetgever: onderwijs in Nedersaksisch mág
De huidige Nederlandse onderwijswetgeving staat al sinds jaar en dag toe dat er op basisscholen les in het Nedersaksisch gegeven wordt. Havo- en vwo-scholen kunnen er zelfs voor kiezen Nedersaksisch als vak op te nemen in de vrije ruimte. Toch gebeurt dit zelden tot nooit. Het Nedersaksisch convenant dat vorig jaar getekend is, wordt ook wel gezien als oude wijn in nieuwe zakken. Maar, zo zegt Zwart: “We zijn er zelf ook niet voldoende in geslaagd die oude wijn eerder aantrekkelijk uit te serveren. Als we Nedersaksisch een plek willen geven in ons onderwijs, zullen we zelf stappen richting een gezamenlijk curriculum moeten zetten.”

Niet bindend
Doel van dit curriculumontwikkelingsproces is niet om scholen te verplichten aandacht aan het Nedersaksisch te besteden. Wel is het streven o scholen die hiervoor kiezen, handvatten te geven om dit op een professionele en inhoudelijk en didactisch onderbouwde wijze aan te pakken. Gezamenlijke kerndoelen en leerlijnen maken het daarnaast mogelijk gerichte leermiddelen te ontwikkelen en in de toekomst het keuzevak Nedersaksisch in het voortgezet onderwijs aan te bieden

Afstemming
Hendrik Jan Bökkers hoopt al dit najaar, in overleg met de Nedersaksische taalorganisaties, tot een conceptvoorstel voor kerndoelen voor het Nedersaksisch te komen, om op basis daarvan in 2020 leerlijnen, tussendoelen en voorbeeld-leermiddelen te verzamelen en waar nodig te ontwikkelen. Bökkers: “Dit najaar zal ik op verschillende conferenties over het Nedersaksisch aanwezig zijn om de concept-kerndoelen met professionals op het gebied van onderwijs en streektaal te bespreken.” Daarnaast heeft Levende Talen Nedersaksisch als klankbordgroep opgericht. Docenten PO, VO en MBO worden van harte uitgenodigd zich voor deze klankbordgroep aan te melden, via een mail naar nedersaksisch@levendetalen.nl. Zwart: “Dit is de kans voor leraren uit het basis- en voortgezet onderwijs om zelf mee te denken over hoe het onderwijs in het Nedersaksisch eruit zou moeten komen te zien.”