Van old noar jong’ in Zandeweer, Eppenhuizen en Doodstil

Het Centrum Groninger Taal en Cultuur (CGTC), Dorpsbelangen Zandeweer, Eppenhuizen en Doodstil en de Rijksuniversiteit Groningen werken aan een digitale onderwijsgame waarmee basisschoolleerlingen op een leuke manier Gronings kunnen leren. Op 22 en 23 januari a.s. wordt de eerste stap gezet: circa 50 oudere sprekers uit Zandeweer, Eppenhuizen en Doodstil (ZED) vertellen welke woorden uit hun eigen lokale dialect ze graag door willen geven aan de jongere generatie en ze geven aan waarom ze het belangrijk vinden dat kinderen juist die woorden kennen en waar ze deze woorden zelf voor het eerst gehoord hebben.

Dit alles wordt met audioapparatuur opgenomen. De vaakst genoemde woorden worden vervolgens door het CGTC verwerkt tot Groningse verhalen, die worden voorgelezen door ZED bewoners en die de basis vormen voor de onderwijsgame. Goos Gosling Slotegraaf, voorzitter Dorpsbelangen ZED: “De inwoners van onze drie dorpen zijn erg gemotiveerd om mee te doen aan dit project. Het gebruik van het dialect loopt terug, en op deze manier hopen we weer een impuls aan het dialect te kunnen geven.”

Een eerste pilotversie van de onderwijsgame wordt ontwikkeld door leerlingen van de opleiding Game Architecture and Design van het Alfa College in Groningen. Daarna worden subsidies aangevraagd om de pilotversie te kunnen doorontwikkelen tot een uiteindelijke versie. Indien de onderwijsgame succesvol is, wil het CGTC het project uitbreiden naar andere dorpen in Groningen.

Martijn Wieling, bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur aan de RUG: “Het mooie en ook unieke aan dit project is dat het bottom-up is. Er wordt niet door ons bepaald welke woorden de kinderen moeten leren, maar de gemeenschap bepaalt juist wat zij belangrijk vinden. Door lokale sprekers te vragen de verhalen voor te lezen, doen we ook recht aan regionale dialectverschillen. We hopen dat de onderwijsgame niet alleen zorgt voor een betere kennis en een positievere waardering van het Gronings, maar ook voor een verbetering van de sociale cohesie tussen jongeren en ouderen.”

Foto: Audio-opnames Van Old Noar Jong in volle gang, foto: Martijn Wieling / Rijksuniversiteit Groningen

Lees meer:
Artikel Dagblad van het Noorden