Foto: Jan Glas

Nane van der Molen is geboren ien 1947 op De Paauwen, woar zien pa boer was. Hai ging ien Overschild noar openboare legere schoul en ien n Daam noar H.B.S. Van der Molen studeerde Engels ien Stad en wer leroar Engels aan schoulen ien n Daam en Delfziel en loater directeur van Openboare K. ter Laan mavo ien n Daam. Hai was tot zien vervrougd oettreden ploatsvervangend rector van Ommelander College ien n Daam. Vanof meert 2017 is e veurzitter van Stichting t Grunneger Bouk.

Van der Molen schrift korte verhoalen en gedichten ien Hogelaandsters. Hai was winnoar van Groot Grunneger Dictee en Hogelaandster Dictee. Hai schrift ien Toal en TaikenKreuze en binnenkort op Oader, waark van hom het ien Krödde stoan en ien bundels zo as Groningen, Literaire reis langs het water, Begunstegersgeschenk Vekansieverhoalen en De eenzame boer van Geert Begeman. Gedichten van hom binnen ook lezen op Toalroute bie Bavvelt en ien Wetser meulen. Meert 2017 is zien daarde bundel Tussenbaaidentmìnnen op t Hogelaand oetkommen. Zien waark gaait voak over herinnerns aan dou mor ook over hou of t ter vandoag de dag aan tou gaait. Sums kritisch, din weer humoristisch, n beetje omkiekend noar vrouger mor altied mit laifde veur zien Grunnegerlaand. [JG]

Zelfstandige publikoatsies

2000 Om Leerms kommen (Profiel)
2014 Katjewìnst op t Hogelaand (mit Willy Westerdiek) (Kunstgaang Kaampke)
2014 Ganzen gakken en kikkers kwakken op t Hogelaand (Kunstgaang Kaampke)
2017 Tussenbaaidenmìnnen op t Hogelaand (aigen beheer)

Biedroagen aan publikoatsies

2013 Vekansieverhoalen (Stichting t Grunneger Bouk
2016 Groningen, Literaire reis langs het water (Stichting Achterland)