Leonie Cornips is hoogleraar Taalcultuur in Limburg en taalkundig onderzoeker bij het Meertens Instituut. Henk Wolf is wetenschappelijk medewerker voor het Saterfries bij de Oldenburgische Landschaft en onderwijsontwikkelaar Fries bij de Rijksuniversiteit Groningen. In deze tweetalige video bespreken ze allerlei aspecten van hun werk en praten ze over taalcultuur in Limburg, taalgewoonten en de verschillen tussen de Limburgse en Friese gebieden.

De video is gemaakt in opdracht van de Ried fan de Fryske Beweging. Hij is ook te bekijken op de website It Nijs.