Op 18 november 2021 organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het symposium erkende talen met als overkoepelend thema Taalemancipatie. Het ministerie nodigt de bij de erkende (streek)talen betrokken overheden, taalorganisaties, taalinstituten, wetenschappers en sprekers uit om met elkaar te spreken over het centrale thema. Het symposium vindt plaats in Wolvega in Friesland.

Taalemancipatie
Het symposium erkende talen is een voortzetting van twee succesvolle edities van het Streektalensymposium in 2017 en 2019. Het doel van het symposium is om de bij de erkende talen betrokken sprekers, overheden, taalinstituten en taalwetenschappers bijeen te brengen en met elkaar in gesprek te gaan. Centraal staat de vraag wat de erkende talen nodig hebben voor hun borging en promotie in termen van beleidsmatige afspraken, promotieactiviteiten en wetenschappelijke inzichten. Dat doen we dit jaar aan de hand van het thema Taalemancipatie.

Meer erkende talen
Met de ondertekening van de bestuursafspraak Papiaments op Bonaire en de inwerkingtreding van de Wet erkenning Nederlandse Gebarentaal is de reikwijdte van het symposium dit jaar uitgebreid naar alle erkende talen binnen Nederland: Fries, Nedersaksisch, Limburgs, Romanes, Jiddisch, Papiaments en de Nederlandse Gebarentaal.

Meer informatie en programma