MITNKANDER is een toneelvereniging van 12 leden die elk jaar, onder leiding van een regisseur, weer een prachtige Groningse klucht opvoert. De vereniging is ontstaan uit een buurtvereniging. Een oud-toneelregisseur ging samen met een aantal buurtgenoten een toneelstuk instuderen voor de jaarlijkse gezellige avond van de buurtvereniging Ludgerstraat. Dit was een groot succes en men kreeg zo de smaak te pakken dat men besloot hiermee door te gaan en officieel een club te worden. Zo is in 1996 toneelvereniging MITNKANDER opgericht.

MITNKANDER geeft tijdens het winterseizoen minimaal drie keer een uitvoering in Bedum en treedt daarnaast op voor diverse verenigingen zowel in als buiten Bedum. MITNKANDER is te boeken en staat garant voor een avondvullend programma. Inmiddels bestaan de leden van de vereniging niet meer alleen uit buurtgenoten maar uit inwoners van de gemeente Bedum.

www.mitnkander.nl