Tijdens de conferentie – die eens per jaar, afwisselend in Nederland en Vlaanderen, gehouden wordt – laat een keur aan sprekers hun licht schijnen over de zichtbaarheid van streek- en minderheidstalen en dialecten.

Wat zijn de beste voorbeelden? Wat zijn de valkuilen? Wat leert wetenschappelijk onderzoek ons over nut en noodzaak van het vergroten van de zichtbaarheid van een kleine(re) taal? En wat brengt het teweeg? Wetenschappers, onderzoekers, taalpromotors, bestuurders, dichters en musici: allen zullen op hun eigen manier ingaan op dit thema, dat met recht actueel genoemd mag worden.

Provincie Fryslân zette de afgelopen jaren stevig in op het promoten van de zichtbaarheid van het Frysk en de streektalen. Ook de keuze voor de gastheer, gemeente Waadhoeke, is niet toevallig: een unieke meertalige gemeente, met naast het Nederlands ook het Frysk, Bildts en Franekers binnen de gelederen.

De SND heeft zich ingespannen om een zeer gevarieerd, interessant en leerzaam programma samen te stellen. Beroepsmatig of vrijwillig bezig met streektaal, praktisch of academisch, of als particulier geïnteresseerd in alles wat met streektaal te maken heeft? Dan is deze dag niet te missen! Geef je nu op via dit formulier.