Het mobiele taallaboratorium Spraaklab Foto: Reyer Boxem

Taalwetenschapper van de RUG Raoul Buurke is voor zijn onderzoek op zoek naar dialectsprekers van het Gronings. In het onderzoek wordt er gekeken naar hoeveel het Groningse klanksysteem is veranderd sinds 1980, waarvoor er opnames moeten worden gemaakt met huidige sprekers van het Gronings. Hiervoor hoeven de sprekers alleen Nederlandse woorden te vertalen naar het Gronings en deze in te spreken. Voor deelname aan het onderzoek ontvangen de deelnemers 10 euro.

De opnames duren ongeveer een half uur, waarbij ook een korte vragenlijst van enkele minuten hoort. De voorkeur gaat uit naar sprekers die naar de Rijksuniversiteit Groningen kunnen komen via het openbaar vervoer of met de auto, waarvoor de kosten kunnen worden vergoed. Als dit lastig is, is het ook mogelijk dat de onderzoeker naar u toekomt met het mobiele laboratorium (https://www.rug.nl/research/clcg/research/spraaklab/).

De plaatsen waarin er nog sprekers gezocht worden, samen met de informatie over leeftijd en geslacht, staan op deze pagina: https://raoulbuurke.nl/gezocht/. Kent u iemand, misschien in de familie of vriendenkring, die in deze categorie valt? Stuur dan graag een e-mail naar raoul.buurke@rug.nl!

Voor het onderzoek wordt er ook nog gezocht naar een vrouwelijke spreker uit (rondom) Onstwedde van tussen de 44 en 50 jaar oud, die graag mee wil doen aan een iets langere versie van het onderzoek. Naast het vertalen van woorden, doet diegene samen met een andere spreker een spel (20 minuten) en een zoek-de-verschillentaak (10 minuten). Voor deelname ontvangt diegene 30 euro.

Veel dank voor het meedenken,

namens Raoul Buurke